Gözlər – sağlamlığın açarı və qəlbin aynasıdır. Adətən gözlərin rəngi valideynlərin genləri ilə təyin olunur, lakin bu zaman da ..