Abort Sonrası Diqqət Edillməsi Lazım olanlar Nələrdir? *Antibiotik, ağrı kəsici və lazımlı görülsə qanama azaldıcı dərmanlayar verilərək xəstəxanadan buraxılan olunar. *Abortdan 1 ..