Genəlmələr dərinin çəhrayı-yasəməni rəngdən ağ-sədəfi rəngə qədər boyana bilən müxtəlif endə deffektləridir. Onların meydana gəlməsi dərinin güclü gərilməsi nəticəsində ..