1. Pis fikirli olmaq. Düşüncələrə yerləşən “yad qızı”dan övlad olmayacağı fikri sevgilərin və xoşbəxt dünyanın önünə böyük bir divar çəkər. ..